دانلود برترین کتابها + صد رمان برتر
مغالطات عقل محض در نظر کانت

 

نقد عقل محض (خلاصه) ***دانلود

ترجمه دکتر مجتهدی

نقد عقل محض که اولین نقد از سه گانه ی نقد های کانت بود در سال 1781 به طبع رسید. اثر چند هدف داشت اول آنکه ساختمان تجربه و امکان آن را بیان نماید دوم اینکه پاسخ این پرسش را بدهد که آیا اصلا متافیزیک یک علم است ؟ بنا براین کتاب ابتدا شهودات محض را وا کاوی می کرد سپس نشان می داد امکان شناخت چگونه است و سر انجام وارد دیالکتیک با متافیزیک می شد. اما ابتدا می بایست علت تخصیص نقد را در عنوان اثر برسی کنیم. کانت مدعی بود در دیدگاه های فلسفی پیشین هر آنچه بیان می گردد دچار دگماتیسم است.به عبارتی دیگر پیشینیان بدون واکاوی و تحلیل مطالب خود آنهارا بدیهی و عاری از خطا می پندارند حال آنکه از پاسخ گویی به سوالات که از نظام خودشان بر می آید سرباز میزنند.بدین سان قاعده ی نقادی بدین معنا خواهد بود که هر نظام فلسفی ناچار باید در برابر خود مسئول باشد و مدام خود را بیازماید.این چنین نظامی را می توان فلسفه ی نقادی نامید.کانت در ابتدا به سراغ پاسخ گویی به این سوال می رود که آیا می توان تجربه را تجربه کرد؟ به عبارتی دیگر اگر مدعی بگوید هر آنچه ما دریافت می کنیم حاصل تجربیات حسی ما در برخورد با محسوسات است آیا می تواند پاسخ دهد که ما اصلا چگونه نسبت به تجربه کردن خویش آگاه هستیم؟

کانت پاسخ می دهد تنها زمانی می توان از تجربه سخن راند که امکان چنین عملی به صورت پیشینی در قوه ی حس موجود باشد.اگر به توان این گفته را ثابت کرد آنگاه می توان تجربه کردن را ممکن دانست.کانت این قواعد پیشینی را در دو شرط زمان و مکان جمع میکند. آنچه بر حواس ما عارض می شود ماده ی تجربه و صورتهای پیشینی حواس شکل دهنده به این ماده هستند.ما اعیان خارجی را تنها در مکان بودنشان درک می کنیم.بنابر این صورت مکان در هر تجربه ایی موجود حسمان است.از سوی دیگر نسبت های درونی خویش را در زمانیتشان ادراک می کنیم.آن گاهی که حس می کنیم دچار انفعالی گشته ایم.در عین حال اعیان بیرونی نیز در همان حال که واقع مکانی اند ،زمان دار نیز هستند.شهود محض یا همام امکان تجربه ی حسی تنها از این دو طریق ممکن می شوند.پس پیش از اینکه اصلا تفکر آغاز شود ما حسیاتمان را در این دو قالب در می یابیم.اگر از کانت بپرسیم که این امکانات فطریند یا نه؟ می گوید این امکان پیشینی است یعنی عارضی و یا اکتسابی نیست بلکه هست از آن جهت که هست.به عبارت دیگر ساختار حسیات اینگونه پدید آمده یا ساخته شده اند.


برچسب‌ها: ایمانوئل کانت
+ نوشته شده در  Tue 26 Mar 2013ساعت   توسط مداد طلائی  |